วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คณะกรรมการนิเทศ
นายอำพล  เพ็ญตรการ       ผู้อำนวยการโรงเรียน              ประธานคณะกรรมการ
นางพิมพันธ์  ชูประจง         รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการ
นายอุดร  นาควานิช            รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการ
นายประพนธ์  อัฒจักร์         รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น